Eğitimde İleri Nicel Araştırma Yöntem ve Teknikleri

Ders Kodu: 
EDGN 604
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
15
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Öğrencilerin ileri nicel araştırma yöntem ve tekniklerini geliştirmek; Nitel analiz sonuçlarını yorumlayabilmelerini sağlamak
Dersin İçeriği: 

Uygulamalı dil bilim alanında çeşitli nitel araştırma yöntem ve metotlarını eleştirel bir şekilde incelemek

Dikey Sekmeler