• TR
  • EN
Ders Yılı: 1
Ders Dönemi:
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
Eden 512 Pedagojik Dilbilgisi Alan Seçmeli
Eden 513 Toplum Dilbilim Alan Seçmeli
Eden 605 Yabancı dil/ İkinci Dil Olarak İngilizcede Okuma ve Yazma Konularına Yaklaşımlar Alan Seçmeli
Eden 517 İngilizce'nin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Edebi Metinlerin Kullanımı Alan Seçmeli
Eden 589 Özel Amaçlı İngilizce Alan Seçmeli
Eden 587 Sinirdilbilimi Alan Seçmeli
Eden 634 Alan Çalışması Alan Seçmeli
Eden 509 Dil Becerilerinin Öğretimine Yaklaşımlar Alan Seçmeli
Eden 507 Yabancı Dilde Sınama İlkeleri Alan Seçmeli
Eden 505 İngilizce Öğretmenlerinin Hizmet-içi Eğitimi ve Mesleki Gelişimi Konularına Yaklaşımlar Alan Seçmeli
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
- Seçmeli I Zorunlu
- Seçmeli II Zorunlu
Eden 568 Lisansüstü Seminer Zorunlu
EDEN 504 İngiliz Dili Edinimi Kuramları Zorunlu
EDGN 528 Eğitimde Araştırma Yöntem ve Teknikleri Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
EDGN 529 Eğitim İstatistiği ve Uygulamaları Zorunlu
- Seçmeli III Zorunlu
- Seçmeli IV Zorunlu
Eden 590 Tez Zorunlu
Ders Yılı: 2
Ders Dönemi:
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
Eden 634 Alan Çalışması Alan Seçmeli
Eden 643 İngiliz Dili Eğitiminde Eğitim Teknolojisi Alan Seçmeli
Eden 613 İkinci Dil Ediniminde Ruhdilbilim Konuları Alan Seçmeli
Eden 513 Toplum Dilbilim Alan Seçmeli
Eden 605 Yabancı dil/ İkinci Dil Olarak İngilizcede Okuma ve Yazma Konularına Yaklaşımlar Alan Seçmeli
Eden 683 Dil Politikaları ve Planlama Alan Seçmeli
Eden 608 Edimdilbilim ve Söylem Çözümlemesi Alan Seçmeli
Eden 603 Dil Öğretmeni Eğitimi Alan Seçmeli
Eden 606 Yabancı dil/ İkinci Dil Olarak İngilizcede Dinleme ve Konuşma Konularına Yaklaşımlar Alan Seçmeli
Eden 611 Dil Eğitiminde ve Dil Öğretmeni Eğitiminde Nitel Araştırma Alan Seçmeli
Eden 589 Özel Amaçlı İngilizce Alan Seçmeli
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
EDEN 668 Seminer Zorunlu
EDEN 601 İkidilliliğin Edinimi Zorunlu
EDGN 604 Eğitimde İleri Nicel Araştırma Yöntem ve Teknikleri Zorunlu
- Seçmeli I Zorunlu
- Seçmeli II Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
- Seçmeli III Zorunlu
- Seçmeli IV Zorunlu
- Seçmeli V Zorunlu
- Seçmeli VI Zorunlu
EDEN 690 Tez Zorunlu