• TR
  • EN
Ders Yılı: 1
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
- Seçmeli I Seçmeli
- Serbest Seçmeli I Serbest Seçmeli
EDEN 504 İkinci Dil Edinimi Kuramları Zorunlu
EDGN 528 Eğitimde Araştırma Yöntem ve Teknikleri Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
- Serbest Seçmeli II Serbest Seçmeli
EDGN 529 Eğitim İstatistiği ve Uygulamaları Zorunlu
EDEN 588 Uygulamalı Dilbilimciler İçin Akademik Yazım Zorunlu
Ders Yılı: 2
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
- Seçmeli II Seçmeli
- Serbest Seçmeli III Serbest Seçmeli
EDEN 603 Dil Öğretmeni Eğitimi Zorunlu
EDGN 604 Eğitimde İleri Nicel Araştırma Yöntem ve Teknikleri Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
- Seçmeli III Seçmeli
- Serbest Seçmeli IV Serbest Seçmeli
EDEN 605 Yabancı Dil/İkinci Dil Olarak İngilizce'de Okuma ve Yazma Konularına Yaklaşımlar Zorunlu
EDEN 668 Seminer Zorunlu
EDEN 601 İkidilliliğin Edinimi Zorunlu
Ders Yılı: 3
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
- Doktora Yeterlik Sınavı
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
- Doktora Tez Önerisi
Ders Yılı: 4
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
EDEN 690 Doktora Tezi Zorunlu