• TR
  • EN

Doktora Programımızın amacı doktora adaylarının yabancı dil öğretmeni eğitimi alanında uzmanlaşmalarını ve bu alana katkıda bulunacak araştırma becerilerini edinmelerini sağlamaktır. Programda kuram ve uygulama dengeli bir şekilde sunulmaktadır. Programdan mezun olanların alanda hizmet öncesi ve hizmet içi öğretmen eğitimi programlarına katkıları olabilir ya da üniversitelerin ilgili bölümlerinde öğretim üyesi olarak çalışabilirler.

İngiliz Dili Eğitimi Bütünleşik Doktora Programını tamamlamak için gerekli kredi toplam sayısı 45’dir.  Bu kredi toplamının 21 kredisi İngiliz Dili Eğitimi Yüksek Lisans programından aldıkları dersler ile tamamlanmalıdır. Geri kalan 24 kredi ise 600 kodlu doktora dersleri ile tamamlanacaktır.

Programımıza 2020-2021 eğitim öğretim yılı için öğrenci alınmayacaktır.