• TR
  • EN

Doktora Programımızın amacı doktora adaylarının yabancı dil öğretmeni eğitimi alanında uzmanlaşmalarını ve bu alana katkıda bulunacak araştırma becerilerini edinmelerini sağlamaktır. Programda kuram ve uygulama dengeli bir şekilde sunulmaktadır. Programdan mezun olanların alanda hizmet öncesi ve hizmet içi öğretmen eğitimi programlarına katkıları olabilir ya da üniversitelerin ilgili bölümlerinde öğretim üyesi olarak çalışabilirler.

İngiliz Dili Eğitimi Bütünleşik Doktora Programını tamamlamak için gerekli kredi toplam sayısı 45’dir.  Bu kredi toplamının 21 kredisi İngiliz Dili Eğitimi Yüksek Lisans programından aldıkları dersler ile tamamlanmalıdır. Geri kalan 24 kredi ise 600 kodlu doktora dersleri ile tamamlanacaktır.

Başvuru Koşulları

  • Yurtiçi ve yurtdışı YÖK Denkliği olan bir kurumdan İngilizce Öğretmenliği lisans diploması almak.
  • Lisans Genel Not ortalaması: 3.00 /4.00
  • Adayların İngilizce Öğretmenliği alanı ile ilgili yazılı/sözlü bilim sınavını geçmeleri gerekmektedir.
  • Türk vatandaşı öğrenciler için: YDS’den en az 80 ya da YÖKDİL sınavından en az 80 almak.
  • ALES’ten (Lisansüstü Eğitim Sınavı) en az 55 EA (Eşit Ağırlıklı) almış olmak.
  • Yabancı uyruklu öğrenciler için: Son iki yıl içinde TOEFL (PBT) sınavından 550 + TWE 4.5; TOEFL CBT (213 + TWE 4.5); TOEFL IBT (79 + TWE 24); IELTS 7