İngiliz Dili Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Program Hakkında

Yüksek Lisans Programlarımız, deneyimli İngilizce öğretmenlerinin mesleki gelişimlerine destek sağlayarak ülkemizdeki İngilizce öğretiminin kalitesini yükseltmeyi hedeflemektedir.  Program süresince adaylar dil öğretimindeki kuramsal konular ve bunların sınıf ortamındaki uygulamaları üzerinde çalışmaktadır.  Ayrıca adaylar İngiliz Dili Eğitimi, öğretmen eğitimi, dil öğretiminde ölçme ve değerlendirme, materyal geliştirilmesi ve erken yaştaki öğrencilere İngilizce öğretimi gibi konularda uzmanlaşmalarına yardımcı olacak bilgi ve becerilere sahip olmaktadır. Doktora Programının amacı doktora adaylarının yabancı dil öğretmeni eğitimi alanında uzmanlaşmalarını ve bu alana katkıda bulunacak araştırma becerilerini edinmelerini sağlamaktır.  Programda kuram ve uygulama dengeli bir şekilde sunulmaktadır.  Programdan mezun olanların alanda hizmet öncesi ve hizmetiçi öğretmen eğitimi programlarına katkıları olabilir ya da üniversitelerin ilgili bölümlerinde öğretim üyesi olarak çalışabilirler.