• TR
  • EN

Enstitü, eğitim bilimleri alanında uzman eğitimciler yetiştiren, eğitim – öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve uygulama yapan bir yükseköğretim kurumudur. Yeditepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, eğitsel - öğretimsel faaliyetlerini  tezli veya tezsiz yüksek lisans ve doktora olmak üzere 13 farklı lisansüstü program ile yürütmektedir. Enstitümüzde 51 doktora, 522 yüksek lisans olmak üzere, 573 kayıtlı öğrencimiz bulunmaktadır. Bugüne kadar 11 doktora derecesi ve 379 yüksek lisans derecesi verilmiştir. Mezunlarımız seçkin kurumlarda görev yapmaktadır.

Tüm lisansüstü programlarımızda, değişik boyutlarda eğitsel ortamların analizi yapılmakta ve bunlarla ilgili sorunlara çözüm önerileri ulusal ve evrensel bilim camiasına sunulmaktadır. Yürüttüğümüz lisansüstü programlarla, alanında yetkin öğretmenler, uzmanlar ve bilim insanları yetiştirmekteyiz. Mezunlarımızın, vizyoner lider, iyi ve stratejik yönetim anlayışına sahip, işbirliğine açık, sorumlu, paylaşımcı ve üretken uzmanlar olmasını hedeflemekteyiz. Seçkin öğretim kadromuzla yürüttüğümüz araştırma ve uygulama çalışmalarımızı kurumsal mesleki ortak değerlerimiz ışığında gerçek zamanlı modellemelerle eğitim ortamlarına ve yaşama uyarlamaktayız.  Enstitümüz, ulusal-uluslararası platformda kabul gören programlar ile üniversiteler arası işbirliğini geliştirerek disiplinler arası çalışmalara öncülük eden bir kurum düzeyine gelebilmeyi hedeflemektedir.  Tüm programlarımızda insana saygı, topluma hizmet ve bilimsel etik değerlere bağlılık temel ilkelerimiz arasında yer almaktadır.Enstitümüzde eğitim/öğretime ilişkin Bilgi Teknolojileri ve Sosyal Medya Eğitimi (Tezli Yüksek Lisans), Eğitim Ekonomisi ve Planlaması (Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans), Eğitim Programları ve Öğretim (Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans, Doktora), Eğitim Yönetimi ve Denetimi (Tezsiz Yüksek Lisans), İngiliz Dili Eğitimi (Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans, Doktora), Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans) olmak üzere 12 farklı lisansüstü program bulunmaktadır.
Programlarımızın bazıları disiplinler arası olup, dijitalleşen dünyanın yeni dinamiklerini temel alarak eğitim ve öğretim sunmaktadır. Sosyal medyanın üretime dönük değerlendirilmesi konusunda lisansüstü kariyer olanağı sunan "Bilgi Teknolojileri ve Sosyal Medya Eğitimi" adlı Tezli Yüksek Lisans programı bunlardan biri olarak Türkiye'de ilk defa Yeditepe Üniversitesi'nde 2015 yılında açılmıştır.

"Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık" Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans programı en çok tercih edilen programlarımızdan biridir. Orta öğretim kurumlarında, özel ve resmi eğitim kurumlarında ya da diğer kuruluşlarda, insan kaynakları, yaşam boyu eğitim ve benzeri alanlarda yöneticilik veya danışmanlık yapmayı amaçlayan kimseler için "Eğitim Ekonomisi ve Planlaması""Eğitim Yönetimi ve Denetimi""Eğitim Programları ve Öğretim" adı altında Tezli /Tezsiz Yüksek Lisans programları uzun yıllardır kurumumuzda bulunmaktadır.
2006 - 2007 akademik yılından beri Enstitümüz deneyimli İngilizce öğretmenlerinin mesleki gelişimlerini ve eğitici öğretmen (formatör) olarak uzmanlaşmalarını sağlamak amacıyla "İngiliz Dili Eğitimi" Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora programları açık bulunmaktadır. Tüm programlarımızın amacı, topluma üstün yetenekli hizmet sunabilecek bilim insanlarını yetiştirmektir.

 

Program Temsilcileri:

Prof. Dr. Servet BAYRAM (Eğitim Yönetimi ve Denetimi)

Doç. Dr. Gonca KIZILKAYA CUMAOĞLU (Bilgi Teknolojileri ve Sosyal Medya Eğitimi)

Doç. Dr. Yelkin DİKER COŞKUN (Eğitim Programları ve Öğretim, Eğitim Ekonomisi ve Planlaması)

Dr. Öğr. Üyesi Evrim EVEYİK AYDIN (İngiliz Dili Eğitimi)

Dr. Öğr. Üyesi Ayşen KÖSE ŞİRİN (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık)

 

Program Ücretleri için tıklayınız.