Dersler | Eğitim Programları ve Öğretim Tezli Yüksek Lisans Programı

Ders Yılı: 1
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
EPÖ 5XX Seçmeli I Seçmeli
EPÖ 5XX Seçmeli II Seçmeli
EPÖ 501 Eğitimde Program Geliştirmenin Kuramsal Temelleri Zorunlu
EDGN 528 Eğitimde Araştırma Yöntem ve Teknikleri Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
EPÖ 503 Öğrenme ve Öğretme Süreçleri Zorunlu
EPÖ 590 Tez Çalışması Zorunlu
EPÖ 508 Seminer Zorunlu
EPÖ 502 Program Geliştirme Uygulaması Zorunlu
EPÖ 514 Eğitimde Program Değerlendirme Zorunlu
Ders Yılı: Hiçbiri
Ders Dönemi:
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
EPÖ 502 Program Geliştirme Uygulaması Seçmeli
EPÖ 524 Eğitimde Örtük Özellikler ve Ölçülmesi Seçmeli
EPÖ 514 Eğitimde Program Değerlendirme Seçmeli
EPÖ 521 Sınıf Yönetim Sorunları Seçmeli
EPÖ 525 Eğitimde Akreditasyon Süreçleri Seçmeli
EPÖ 516 Öğretmen Düşünme Süreçleri Seçmeli
Epö 513 Öğrenci Düşünce Süreçleri Seçmeli
EPÖ 522 E-Öğrenme Tasarlama ve Geliştirme Seçmeli
EPÖ 518 Test Geliştirme Teknikleri Seçmeli
EEP 518 Karşılaştırmalı Eğitim Seçmeli
EPÖ 511 Aktif Öğrenme Seçmeli
EEP 514 Eğitimde Liderlik ve Sürekli Gelişim Stratejileri Seçmeli
EPÖ 515 Yetişkin Eğitim Programları Seçmeli
EDGN 529 Eğitim İstatistiği ve Uygulamaları Seçmeli
EPÖ 520 Uzaktan Eğitim Seçmeli
EPÖ 517 Eğitimde Yapılandırmacılık Seçmeli
EEP 583 Düşünme Becerilerinin Eğitimi Seçmeli
EPÖ 523 Kaynaştırma ve Bireyselleştirme Seçmeli
EPÖ 512 Öğretim Tasarımı Seçmeli