Öğrenme ve Öğretme Süreçleri

Ders Kodu: 
EPÖ 503
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Bu derste, öğrencilerin öğrenme- öğretme sürecinde öğretimsel kararların temel değişkenlerini kavraması, kuram ve modellerin sosyal etkileşim örüntülerine etkilerini yordauabilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği: 

Öğrenme, öğretme ve güdü ile ilgili kuram ve modeller, öğretimsel kararların değişkenleri ve etkileşim örüntüleri dersin içeriğini oluşturmaktadır. Öğrenme öğretme etkinlikleri işbirlikli öğrenme, bireysel ve grup araştırmaları ve diğer aktif öğrenme uygulamalarını içermektedir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
Öğretim Yöntemleri: 1. : Anlatım 2: Soru Cevap, 3:Tartışma, 4: Örnek olay , 5:İşbirlikli Öğrenme
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri: A. Yazılı sınav B. Ödev C. Boşluk -doldurma D. Doğru -Yanlış E. Sözlü sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Sınıf değişkenlerini, ve öğretimsel etkilerini kavrarlar   1,3 A, B
Öğretim kuram ve modellerinin temel özelliklerini tanılayabilirler.   3,5 A, B
Öğrenci gereksinimleri ile öğretim modelleri arasındaki ilişkileri açıklarlar.   2,3 A, B
Öğretimde stratejik tasarımlar yapabilirler.   4,3 A, B
Öğrenme ve güdü arasındaki ilişkileri açıklarlar   3,5 A, B
Bireysel farklılıkları farklı öğretim kuram ve modelleri açısından tanımlayabilirler   3 A, B

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Öğrenme ,öğretme kavramları, Eğitim- öğretim ilişkisi, Öğretim sisteminin öğeleri.  
2 Öğrenci Düşünme Süreçleri  
3 Öğretmen Düşünme Süreçleri  
4 Sınıfta Öğretim  
5 Öğretimde davranışcı kuram tam öğrenme  
6 Öğrenme Stratejileri ve Öz düzenlemeli Öğrenme  
7 Stratejik öğretim ve Strateji öğretim Programları  
8 Öğrenme stilleri ve öğretim  
9 Çoklu zeka ve öğretim  
10 Beyne Dayalı Öğrenme  
11 Sorgulamaya dayalı öğretim  
12 Probleme dayalı öğretim  
13 İşbirlikli Öğrenme  
14 Kişilik Kuramlarına göre Öğretim  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu

Wittrock, M. C. (1986). Handbook of Research on Teaching, New York: MacMillan.

BANDURA, A. Social Foundations Of Thought And Action: A Social Cognitive Theory. N.J., Prentice-Hall, Englewood Cliffs, (1986).Dale Schunk: Öğrenme Teorileri Eğitimsel Bir Bakışla.Çeviri Editörü: Muzaffer Şahin

Açıkgöz, K. Ü. (2004) Aktif Öğrenme. Bilim Yayınları

Diğer Kaynaklar Dale Schunk: Öğrenme Teorileri Eğitimsel Bir Bakışla.Çeviri Editörü: Muzaffer Şahin.

Açıkgöz, K. Ü. (1998) Etkili Öğrenme.

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 2 30
Ödev 1 40
Toplam   70
Finalin Başarıya Oranı   30
Yıl içinin Başarıya Oranı   70
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri  
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Eğitim programları ve öğretim alanının geçmişini, ilkelerini ve felsefesini bilmek ve uygulamak.       X    
2 Program geliştirme alanındaki ulusal ve uluslararası çağdaş gelişmelere ve uygulamalara ilişkin bilgi sahibi olmak.   X        
3 Öğrenme öğretme sürecinin değişkenlerini bilmek ve uygun tasarımlar yapmak.         X  
4 Niteliksel ve niceliksel bilimsel araştırma yöntemlerini öğrenerek, program geliştirme alanında araştırma yapmak ve sonuçları yazılı olarak sunmak.   X        
5 Bilgiye ulaşma, bilgiyi paylaşma, profesyonel gelişim ve veri analizi için internet ve teknolojiyi nasıl kullanacağını bilmek   X        
6 Gelişim, öğrenme ve kişilik gelişimiyle ilgili teorileri, bireyin yaşam boyu olumlu yönde gelişimi ve iyilik halini kolaylaştıracak şekilde öğrenmek ve uygulamak         X  
7 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği niteliklere sahip olmak ve bunları sürekli geliştirmek için gerekli becerilere sahip olmak.         X  
8 Bir öğretim programını veya öğretim tasarımını bilimsel ilke ve teknikleri kullanarak değerlendirme becerisine sahip olmak.         X  
9 Sosyal, kültürel ve toplumsal sorumluluklarını kavramak ve program geliştirme alanında işe vuruk biçimde kullanmak.         X  
10 Program geliştirme sürecinde ihtiyaca yönelik projeler geliştirmek ve proje yönetim süreçlerine hakim olmak.   X        

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav - - -
Ödev 2 6 12
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü     138
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,52
Dersin AKTS Kredisi     6