Başvuru Koşulları

EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM DOKTORA PROGRAMI

Başvuru İçin Koşullar:

a.Herhangi bir bilim dalında Tezli Yüksek Lisans derecesi almış olmak. Eğitim Programları ve Öğretim (EPÖ) alanı dışında yüksek lisans alanlarında lisansüstü eğitim yapmış adaylar bilimsel hazırlık programına kabul edilirler. Eğitim Programları ve Öğretim Bilimsel Hazırlık Programında aşağıda ismi yazılı (3) üç dersin alınması gerekmektedir. Bu programı başarı ile tamamlayanlar doktora programına devam ederler.)

 • EPÖ 501 - Eğitimde Program Geliştirmenin Kuramsal Temelleri
 • EPÖ 502 - Program Geliştirme Uygulaması
 • EPÖ 503 - Öğrenme ve Öğretme Süreçleri

b.En az 55 ALES (SÖZ / EA) puanına  sahip olmak.

Programa Kabul İçin;

Bilim Sınavında (Sözlü) 10 Ocak 2018 saat 11:00’de Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde yapılacak sınavda başarılı olmak.

 • Son beş yıl içinde, Tezli Yüksek Lisans Programı’na başvuran adayların  “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” hükümleri uyarınca Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavlarının “Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı” ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan “Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)” olması nedeniyle ilgili sınavlardan en az 70 puan almış olmak.

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler ;

 • Lisans Diplomasının Aslı ve Fotokopisi.
 • Lisans Transkriptinin Aslı ve Fotokopisi.
 • Dil Belgesi.
 • Tezli Yüksek Lisans için en az 55 puan içeren ALES sonuç belgesi.
 • Yurtdışında okumuş T.C. Vatandaşı öğrenciler için, YÖK’ten alınacak Diploma

Denklik Belgesi.

 • Askerlik Durum Belgesi Orijinali. (Askerliğini Yapmış Olanlardan Terhis Belgesi Aslı ve   Fotokopisi.)
 • Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi.
 • İkametgâh Belgesi. (Muhtardan)
 • 4 Adet Vesikalık Fotoğraf.
 • Adayın İlgili Bölümü Neden Seçtiğini İçeren İngilizce Niyet Mektubu.