Program Hakkında

Günümüzün eğitim koşulları ve beklentileri hızla değişmekte ve gelişmektedir. Bu yeni gelişmeler ışığında çağımızdaki okulların eğitim ile ilgili gereksinimlerini karşılayabilecek bir şekilde yapılandırılmaları ve yönetilmeleri gerekmektedir. Bu doğrultuda okul yöneticilerinin özellikle eğitim ekonomisi, planlaması ve yeniden yapılandırılması konularında bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi ve yeni bakış açıları kazandırılmaları gerekmektedir. Yurtdışında okul yöneticilerini yetiştiren programların geçmişi yaklaşık yüzyıl öncesine dayanmaktadır. Türkiye'deki üniversitelerimizde  ise son zamanlarda eğitim yönetimi ile ilgili programlar açılmıştır.

Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer alan Eğitim Ekonomisi ve Planlaması programı yukarıda da belirtildiği gibi eğitimin ekonomik yapısına, planlanmasına, ve Avrupa Birliği'ne katılma konusunda yapılmakta olan yoğun çalışmalar çerçevesinde okullardaki eğitim sisteminin değerlendirilmesi ve gerekirse yeniden yapılandırılması konularına odaklanmaktadır.  Bu programın amacı, özel ve resmi eğitim kurumlarında, yöneticilik yapacak; eğitim danışmanlığı şirketlerinde ya da diğer kuruluşlarda insan kaynakları, yaşamboyu eğitim vb. konularda çalışacak uzmanlar ve üniversitelerin ilgili bölümlerine öğretim elemanı yetiştirmektir. Programın eğitim dili İngilizcedir.