Dersler | Eğitim Ekonomisi ve Planlaması Tezli Yüksek Lisans Programı

Ders Yılı: 1
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
EEP 5XX Seçmeli Ders 2 Seçmeli
EEP 5XX Seçmeli Ders 1 Seçmeli
EDGN 528 Eğitimde Araştırma Yöntem ve Teknikleri Zorunlu
EYD 559 Eğitim Ekonomisi ve Planlaması Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
EEP 5XX Seçmeli Ders 3 Seçmeli
EDGN 511 Araştırma Semineri ve Yayınlama Zorunlu
EDGN 529 Eğitim İstatistiği ve Uygulamaları Zorunlu
EYD 509 Eğitim Örgütlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi Zorunlu
Ders Yılı: 2
Ders Dönemi:
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
EEP 590 Tez Çalışması Zorunlu
Ders Yılı: Hiçbiri
Ders Dönemi:
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
EEP 514 Eğitimde Liderlik ve Sürekli Gelişim Stratejileri Alan Seçmeli
EEP 515 Yenilikçi Öğretim Yaklaşımları Alan Seçmeli
EEP 512 Eğitim ve Kalkınmanın Temelleri Alan Seçmeli
EPÖ 511 Aktif Öğrenme Serbest Seçmeli
EPÖ 501 Eğitimde Program Geliştirmenin Kuramsal Temelleri Serbest Seçmeli
EPÖ 503 Öğrenme ve Öğretme Süreçleri Serbest Seçmeli
EPÖ 525 Eğitimde Akreditasyon Süreçleri Serbest Seçmeli
EYD 504 Eğitim Yönetimine Giriş Serbest Seçmeli
EYD 575 Eğitim Programı Geliştirme ve Uygulamaları Serbest Seçmeli
BTSM 510 İletişim Kuramları ve Medya Eğitimi Serbest Seçmeli
BTSM 505 Bilgisayar ve Sosyal Medya Okuryazarlığı Serbest Seçmeli