Yelkin Diker Çoşkun

Ünvan: 
Doç. Dr.
Bölüm: 
Eğitim Ekonomisi ve Planlaması Tezli Yüksek Lisans Programı
Görevi: 
Ana Bilim Dalı Başkanı