Başvuru Koşulları

Başvuru Koşulları:

 •  Dört yıllık Türk veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış Yabancı Üniversitelerden mezun olmak,
 •  Tezli Yüksek Lisans için en az 55 ALES puanı almış olmak,
 • Tezli Yüksek Lisans Programın eğitim dili; İngilizcedir.

Programa Kabul İçin;
1- Tezli Yüksek Lisans Programına başvuran adaylara, sözlü mülakat sınavı yapılmaktadır.

 •  Mülakat Sınavı (Sözlü) : 04 Haziran  – 06 Haziran 2018

2- Son üç yıl içinde, Tezli Yüksek Lisans Programı’na başvuran adayların ALES’ten en az 55 puan almış olması ile yabancı uyruklu adayların ise, GRE Quantitaive’den en az 610 puan veya GMAT’tan 450 puan almış olmak.
3- Son beş yıl içinde, Tezli Yüksek Lisans Programı’na başvuran adayların “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” hükümleri uyarınca Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavlarının “Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı” ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan “Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)” olması nedeniyle ilgili sınavlardan en az 55 puan almış olmak.

 •  Yeditepe Üniversitesinin Yapacağı İngilizce Yeterlik Sınavından, (İlan edilecek tarihte toplam, 55 puan) almış olmak gerekmektedir.

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler ;

 • Lisans Diplomasının Aslı ve Fotokopisi.
 • Lisans Transkriptinin Aslı ve Fotokopisi.
 • Dil Belgesi.
 • Tezli Yüksek Lisans için en az 55 puan içeren ALES sonuç belgesi.
 • Yurtdışında okumuş T.C. Vatandaşı öğrenciler için, YÖK’ten alınacak Diploma Denklik Belgesi.
 • Askerlik Durum Belgesi Orijinali. (Askerliğini Yapmış Olanlardan Terhis Belgesi Aslı ve Fotokopisi.)
 •  Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi.
 • İkametgâh Belgesi. (Muhtardan)
 •  2 Adet Vesikalık Fotoğraf.
 •  Adayın İlgili Bölümü Neden Seçtiğini İçeren Niyet Mektubu.