Uzaktan Eğitim

Ders Kodu: 
EPÖ 520
Ders Tipi: 
Serbest Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Amacı: 
Uzaktan eğitim, emeğin ve örgütsel ilkelerin bölünmelerinin uygulanmasıyla ve teknik medyanın yaygın kullanımı ile, özellikle mümkün kılan yüksek kaliteli öğretim materyalini üretecek şekilde rasyonalize edilen, bilgi, beceri ve tutum kazandırma yöntemidir.
Dersin İçeriği: 

Bu ders uzaktan eğitim, ağ teknolojisi ve yüksek  lisans seviyesi için terminoloji hakkında genel bir bakış sunmaktadır. Web tabanlı uzaktan eğitim uygulamaları ayrıca güvenli iletişim ve öğretim içerir.

Dikey Sekmeler

Dersin Akışı

Weekly Topics
Dates:   Following is a breakdown of the weeks: Actions:
Week 1

 

 

  Orientation
 • Review of Syllabus
Activity e-Book

Gralla Introduction

  Overview of Distance Education (Lecture 1)
 • History and Terminology
 • The Scope of Distance Education

Meet Web-Based Training  -1 (Horton)

Web Style Guide-3 (WSG-3) Introduction

Week 2

 

 

  Philosophies and Theories of Distance Education (Lecture 2)
 • Face-to-face vs. Distance vs. Hybrid Instruction: A Comparison
 • A Framework for E-learning
 • Collaborative & Transformative Learning
Pegem Book Chp. 1

 

Lecture

  -  Evaluate WBT -2 (Horton)

- Pick An Aproach -3(Horton)

- WSG-3: Process-1

Week 3

 

 

  Technologies in Distance Education I (Lecture 3)
 • Web 2.0 & 3.0
 • Net & Web-based Learning
 • Learning Management Systems
Assignment 1

 

Activity e-Book Gralla

 

Internet

 

  Blogs & Wikis & LMSs

Build the framework -4  (Horton)

WSG-3: Universal Usability- 2

Week 4

 

 

  Technologies in Distance Education II
 • Learning Tools and Objects (Lecture 4)
 

Internet

 

Assignments 2

  Moodle: Connect, Communicate & Collaborate

Organize Learning Sequences -5 (Horton)

WSG-3: Information Architecture-3

Week 5

 

 

  Issues for Distance Education Community
 • Learning Communities (Lecture 5)
 • Characteristics and Social Networking
Pegem Book Chp. 2, 3

 

Presentations

  Activate Learning – 6 (Horton)

WSG-3: Interface Design -4

Week 6

 

 

  Design and Development of Interactive Distance Learning Media I (Lecture 6)
 • Standards and principles
 • Accessibility, Universal Design
Presentations
  WSG-3: Site Structure- 5

WSG-3: Page Structure-6

Week 7

 

 

  Midterm Exam Internet
  Moodle: Course Facilitation & Assessment
Week 8

 

 

  Test and Exercise Learning – 7 (Horton)

Design and Development of Interactive Distance Learning Media II (Lecture 7)

 • Ethics
 • Copyright
 • Cultural Challenges
Pegem Book Chp. 4, 5, 6

 

Assignment 3

İnternet

  Confirm Access to MUD Games’ Design

WSG-3: Page Desing-7

 

Week 9

 

 

  Promote Collaboration – 8 (Horton)

Web-based  Intelligent Tutoring Systems  (Lecture 8)

Design and Development I

 • A Step-by-step Approach
Presentations
  WSG-3: Typography- 8

WSG-3: Editorial Style- 9

Week 10

 

 

  Teach in the Virtual Classroom – 9 (Horton)

Web-based Course Design and Development II (Lecture 9)

 • A Step-by-step Approach
Pegem Book Chp. 7,8,9

 

Presentations

  Learn how to Operate Second Life

Explore Educator Locations in Second Life

WSG-3: Form and Applications- 10

Week 11

 

 

  Motivate Learners- 10  (Horton)

Management of Distance Education Technol. I (Lecture 10)

 • Administration & Policy
 • Quality Distance Education
 • PDA Model
Presentations
  Videos

WSG-3: Graphics- 11

Week 12

 

 

  Go Global - 11(Horton)

Management of Distance Education Technologies II (Lecture 11)

 • Evaluation
 • Educational Effectiveness, Action Matrix

E-Research (Lecture 12)

Mobile Learning Environments (Lecture 13)

Pegem Book Chp. 10, 11

 

Lecture

  Videos

WSG-3: Multimedia-12

Week 13

 

 

  Overcome Technical Hurdles – 12 (Horton)

Venture Beyond Courses  -13 (Horton)

Contemplate the Future – 14 (Horton)

Assessment

Assignments 4

Internet

  Create Your Evaluation Plan. Evaluate e-learning  site
Week 14

 

 

  e-Research
 • The Scope of e-Research

The Use of Distance Education Media in Educational Research and Practice

 

Final Examination Review

 

Lecture

  Review Presentations
       

 

 

Materyal Paylaşımı

 

 • Power Point Sunumları
 • Web Style Guide 4- (2016). Patrich J. Lynch & Ethan Marcotte, Yale University Press, 2016, ISBN            0300211651, 9780300211658

Web Style Guide 3- http://www.webstyleguide.com/wsg3/0-front-matter/1-foreword.

 • Kitap : William Horton (2000). Designing Web-Based Training,  Wıley, New York

https://www.amazon.com/Designing-Web-Based-Training-Anything-Anywhere/dp/047135614X

 •  e- Kitap: Preston Gralla, Michael Troller (2006). How the Internet Works, Eighth Edition Que Publisher
 • Makale: Rudestam, K. J., & Schoenholtz-Read, J. (2009). Handbook of online learning (2nd Ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Pegem: Distance Education: The Winds of Changes Edited by Isman, A., Barkan, M & Demiray, U. Sempati-Pegem, 2005. http://www.tojet.net/e-book/ebook.htm

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 12 12
Kısa Sınav - - -
Ödev 1 12 12
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü     156
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6,24
Dersin AKTS Kredisi     6