Eğitimde Yapay Zeka ve Semantik Web Uygulamaları

Ders Kodu: 
BTSM 521
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
10
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım 2. Örnek Olay 3. Tartışma 4. Gösteri 5. Grup çalışması 6. Mikroöğretim 7. Problem Çözme
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Yazılı sınav B. Çoktan seçmeli test C. Boşluk doldurma D. Doğru -Yanlış E. Sözlü sınav F. Portfolyo G. Performans H. Rapor

Dikey Sekmeler

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI Sayısı Katkı Yüzdesi
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav    
Final Sınavı 1 40
Ödev 1 30
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Öğrenme öğretme sürecinin değişkenlerini bilmek ve uygun tasarımlar yapmak.     X      
2 Niteliksel ve niceliksel bilimsel araştırma yöntemlerini öğrenerek, alanında araştırma yapmak ve sonuçları yazılı olarak sunmak.         X  
3 Bilgiye ulaşma, bilgiyi paylaşma, profesyonel gelişim ve veri analizi için internet ve teknolojiyi nasıl kullanacağını bilmek         X  
4 Sosyal medya üzerindeki bilişsel ve psikolojik bağlantıları incelemek   X        
5 Mesleğinin gerektirdiği niteliklere sahip olmak ve bunları sürekli geliştirmek için gerekli becerilere sahip olmak.       X    
6 Bilimsel ilke ve teknikleri kullanarak değerlendirme becerisine sahip olmak. X          
7 Sosyal, kültürel ve toplumsal sorumluluklarını kavramak ve kendi alanında işe uygun biçimde kullanmak. X          
8 İhtiyaca yönelik projeler geliştirmek ve proje yönetim süreçlerine hakim olmak.       X    

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 12 12
Kısa Sınav - - -
Ödev 1 12 12
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü     156
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6,24
Dersin AKTS Kredisi     6