Akademik Kadro | Bilgi Teknolojileri ve Sosyal Medya Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Bilgi Teknolojileri ve Sosyal Medya Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı / Enstitü Müdürü
Bilgi Teknolojileri ve Sosyal Medya Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı / Ana Bilim Dalı Başkanı
Bilgi Teknolojileri ve Sosyal Medya Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı / Akademisyen
Bilgi Teknolojileri ve Sosyal Medya Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı / Enstitü Müdür Yardımcısı