İletişim Kuramları ve Medya Eğitimi (Tezli/Tezsiz Program)

Ders Kodu: 
BTSM 510
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Amacı: 
1. İletişim alanındaki temel kuramları ve kuramcıları incelemek. 2. İletişim alanında temeli atan Amerikan geleneğinin iletişim çalışmaları üzerindeki etkisini saptamak. 3. Egemen olan paradigmaların ve kuramsal yaklaşımların bilim, eğitim ve toplumsal yaşamın diğer alanları üzerindeki etkilerini ortaya koyabilmek. 4. Kuram ve pratik arasındaki ilişkileri sentezleyebilmek. 5. Kuramların sosyal sorunlara ne gibi çözümler getirebileceğini ortaya koymak. 6. İletişim kuramları üzerinde tarih, sosyoloji, psikoloji gibi sosyal bilimlerin farklı alanlarının etkilerini ortaya koyarak, iletişimin disiplinlerarası niteliğini görünür kılmak. 7. İletişim kuramları ve toplumsal yapı arasındaki ilişkileri analiz etmek. 8. Anaakım yaklaşımlar içersindeki kuramsal yaklaşımların eleştirel bir okumasını yapabilmek.
Dersin İçeriği: 

İletişim Kuramları ve Medya Eğitimi (Tezli/Tezsiz Program) Ders İçerikleri

/sites/default/files/btsm_510_turkce.docx

Dikey Sekmeler