İdari Kadro

Enstitüsü Müdürü:                   Prof. Dr. Servet BAYRAM

Enstitüsü Müdür Yardımcısı:  Yrd. Doç. Dr. Alper BAYAZIT

Enstitü Sekreteri :                    Gül KIRIŞ 

Enstitü Müdür Sekreteri:        Derya Baydar Posluoğlu