Hülya Güvenç

Ünvan: 
Doç. Dr.
Bölüm: 
Eğitim Programları ve Öğretim
Görevi: 
Akademisyen
E-posta: 
hulya.guvenc@yeditepe.edu.tr

Akademik

Yönetim Kurulu Üyesi: 
Üye