Ayşen Köse Şirin

Ünvan: 
Dr. Öğr. Üyesi
Bölüm: 
Eğitim Ekonomisi ve Planlaması Tezli Yüksek Lisans Programı
Görevi: 
Akademisyen