• TR
  • EN
Yazar

 

Yıl

 

Tez Adı (Orijinal/Çeviri)

 

Tez Türü

 

KAROLİN SİSİ FENERCİ

2016

Azınlık ilkokullarında öğrencilerin okuldan beklentileri
Azinlik i̇lkokullarinda öğrenci̇leri̇n okuldan beklenti̇leri̇

Yüksek Lisans

FİLİZ ÜNAL

2016

Lise öğrencilerinin yabancı dil öğrenme kaygısı ile yabancı dil öğreniminde motivasyon tutumlarının incelenmesi(İstanbul – Kadıköy ilçesi örneği)
Investi̇gati̇on of hi̇gh scholl student's anxi̇ety and moti̇vati̇on manners i̇n learni̇ng forei̇gn languages

Yüksek Lisans

EDA MENGEN

2016

Parental expectations and conceptions about foreign language learning for young learners
Çocuklara erken yaşta yabancı dil eğitimi verilmesine ilişkin anne-babaların görüşlerinin incelenmesi

Yüksek Lisans

YEŞİM OLCAY

2016

Eğitim kurumlarında 360 derece performans değerlendirme ve geri bildirim: Özel okul öncesi eğitim kurumlarında bir araştırma
360 degree performance appraisal in educational institutions and feedback: Special pre-school education institutions in research

Yüksek Lisans

HANDE İŞLER

2016

The examination of educational philosophy of Turkish national education councils between 1946 and 2014
1946 ve 2014 yıllar arasindaki Türk milli eğitim şuralarının eğitim felsefesi acısından incelenmesi

Yüksek Lisans

EMEL YILDIRIM

2016

Conceptual transfer of event frames: The case of motionverbs in the L2
Olay çerçevelemelerinin kavramsal aktarımı: İkinci dilde hareket eylemleri sorunu

Yüksek Lisans

ESİN ŞAHİN ÖZER

2015

Ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin mesleki eğitimleri üzerine bir araştırma
A study on the vocational education of the teachers who work i̇n secondary schools and high schools

Yüksek Lisans

İKBAL BARIŞKAN

2014

The investigation of the effects of received total in-service training on overall job satisfaction and organizational commitment of employees in the it sector
BT sektöründe çalışan bireylerin aldıkları hizmet içi eğitimlerin iş doyumu ve örgürsel bağlılığa etkisinin araştırılması

Yüksek Lisans

Tez Türü: 
Yüksek Lisans
Tez Durumu: 
Tamamlanan tez