• TR
  • EN

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Enstitü Ortak Dersleri başlığı altında 2020 Güz yarılından itibaren ISD 601 ders kodlu Disiplinlerarası “Engellilik” Calışmaları (Interdisciplinary Studies on “Disabilities”) Üniversite genelinde tüm Enstitüler tarafından seçilebilir Serbest Seçmeli bir ders olarak açılmıştır.

 

 Dersin içeriği:  Küresel bağlamda engellilik üzerine disiplinlerarası çalışması; engelliliğin tanımı ve ilgili kavramlar; engellilik spektrumu; çeşitlilik olarak engellilik; tarihsel bakış; engellilik, fiziksel ve sosyal bariyerlerin engelli bireylerin toplumsal duruş, öğrenme, yaşam kalitesi, sağlık ve genel refahı üzerindeki etkileri; Ulusal ve Uluslararası engellilik yasaları, ilgili politika ve prosedürler; engellilik teorileri ve çalışmaları; kültür-iletişim-sanat ve kesişen kimlikler; eğitim felsefeleri; Yaşam ve Öğrenme için Evrensel Tasarım (UDLL) gibi kapsayıcı yaklasim ve uygulamalar; etik mesleki uygulamalar; savunucu / değişiklik etkeni olarak toplumda bireylerin rol ve sorumluluklari; bağımsız yaşam, istihdam ve yukseköğretim olanaklari; Öğretim Teknolojisi (BT), Yapay Zeka (AI) ve Yardımcı Teknolojiler (AT) gibi teknoloji alaninda gelişmeler; kapsayici ve yenilikçi uygulama ve araştırmaların planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi.

Dersin Adı:

 

Disiplinlerarası “Engelilik” Calışmaları
Dersin İngilizce Adı:

 

Interdisciplinary Studies on “Disabilities”
Enstitü:

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Ders Kodu:

 

ISD 601
Kredi Dağılımı ve AKTS: (*3, **0, ***0), ****3,*****15
Önkoşul(lar): -
Denk Dersler -
Ders Tipi: ☐Zorunlu Ders           ☒Seçmeli Ders          ☐   Kredisiz
Ders Seviyesi:  ☐Lisans                     ☐Yüksek Lisans         x  Doktora  

        

 

 Ders İçeriği (Türkçe)
Küresel bağlamda engellilik üzerine disiplinlerarası çalışması; engelliliğin tanımı ve ilgili kavramlar; engellilik spektrumu; çeşitlilik olarak engellilik; tarihsel bakış; engellilik, fiziksel ve sosyal bariyerlerin engelli bireylerin toplumsal duruş, öğrenme, yaşam kalitesi, sağlık ve genel refahı üzerindeki etkileri; Ulusal ve Uluslararası engellilik yasaları, ilgili politika ve prosedürler; engellilik teorileri ve çalışmaları; kültür-iletişim-sanat ve kesişen kimlikler; eğitim felsefeleri; Yaşam ve Öğrenme için Evrensel Tasarım (UDLL) gibi kapsayıcı yaklasim ve uygulamalar; etik mesleki uygulamalar; savunucu / değişiklik etkeni olarak toplumda bireylerin rol ve sorumluluklari; bağımsız yaşam, istihdam ve yukseköğretim olanaklari; Öğretim Teknolojisi (BT), Yapay Zeka (AI) ve Yardımcı Teknolojiler (AT) gibi teknoloji alaninda gelişmeler; kapsayici ve yenilikçi uygulama ve araştırmaların planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi.
Ders İçeriği (İngilizce)
Interdisciplinary study of disabilities in the global context; definition of disabilities and related concepts; spectrum of disabilities; disability as diversity; historical overview; impacts of disabilities, physical and social barriers on the societal standing, learning, quality of life, health and overall wellbeing of individuals with disabilities; National and International disability laws, and policy and procedures; theories and studies of disabilities; culture-communication-arts and intersecting identities ; educational philosophies, approaches and inclusive practices such as Universal Design for Living and Learning (UDLL); ethical and inclusive professional practices; roles and responsibilities as advocates/change agents; independent living, employment and postsecondary education; related developments in technology such as Instructional Technology (IT), Artificial Intelligence (AI) and Assistive Technologies (AT); and planning, implementing and evaluating inclusive and innovative practices and research.

*T        : Haftalık Teorik Ders Saati

**U     : Haftalık Uygulamalı Ders Saati

***L    :Haftalık Laboratuvar Saati

****K : Dersin kredisi

*****A: AKTS