Program Hakkında

Bilgisayar, Sosyoloji, Eğitim ve İletişim gibi alanları kapsayan disiplinler arası bir programdır. Dijitalleşen dünyanın yeni dinamiklerini temel alarak eğitim ve öğretim sunmakta ve sosyal medyanın üretime dönük değerlendirilmesi ve eğitim ortamlarına uyarlanması konularında lisansüstü kariyer ve uzmanlık olanağı sağlamaktadır. Programın amacı, eğitim, bilgisayar teknolojileri ve sosyal-dijital medya alanlarında mevcut bulunan bilgi-bilişim ve eğitim teknolojileri hizmetlerini etkili ve verimli bir şekilde kullanabilmek için gerekli teknik donanım ve eğitim becerilerine sahip uzman eğitim teknologlarını, bilim insanlarını ve alanda araştırma-çalışma yapacak kişileri yetişmektir.