İlknur Kuşbeyzi Aybar

Ünvan: 
Dr. Öğr. Üyesi
Bölüm: 
Bilgi Teknolojileri ve Sosyal Medya Eğitimi
Görevi: 
Akademisyen
E-posta: 
ikaybar@yeditepe.edu.tr

Akademik