Alper Bayazıt

Ünvan: 
Dr. Öğr. Üyesi
Bölüm: 
Bilgi Teknolojileri ve Sosyal Medya Eğitimi
Görevi: 
Akademisyen
E-posta: 
alper.bayazit@yeditepe.edu.tr

Akademik

Yönetim Kurulu Üyesi: 
Enstitü Müdür Yardımcısı