Alper Bayazıt

Ünvan: 
Yrd. Doç. Dr.
Bölüm: 
Bilgi Teknolojileri ve Sosyal Medya Eğitimi
Görevi: 
Akademisyen
E-posta: 
alper.bayazit@yeditepe.edu.tr

Akademik

Yönetim Kurulu Üyesi: 
Enstitü Müdür Yardımcısı