Akademik Kadro

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı / Akademisyen
Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı / Ana Bilim Dalı Başkanı
Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı / Akademisyen
Eğitim Programları ve Öğretim Tezli Yüksek Lisans Programı / Akademisyen
İngiliz Dili Eğitimi Doktora Programı / Akademisyen
İngiliz Dili Eğitimi Bütünleşik Doktora Programı / Akademisyen
İngiliz Dili Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı / Dekan
Eğitim Ekonomisi ve Planlaması Tezli Yüksek Lisans Programı / Akademisyen
Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezli Yüksek Lisans Programı / Akademisyen
Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı / Akademisyen
Eğitim Programları ve Öğretim Doktora Programı / Ana Bilim Dalı Başkanı
Eğitim Programları ve Öğretim Doktora Programı / Akademisyen
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans Programı / Akademisyen
Eğitim Ekonomisi ve Planlaması Tezli Yüksek Lisans Programı / Akademisyen
Bilgi Teknolojileri ve Sosyal Medya Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı / Enstitü Müdürü
Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezli Yüksek Lisans Programı / Ana Bilim Dalı Başkanı
Eğitim Ekonomisi ve Planlaması Tezli Yüksek Lisans Programı / Ana Bilim Dalı Başkanı
Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezli Yüksek Lisans Programı / Akademisyen
Eğitim Ekonomisi ve Planlaması Tezli Yüksek Lisans Programı / Akademisyen
Eğitim Programları ve Öğretim Doktora Programı / Akademisyen
Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezli Yüksek Lisans Programı / Akademisyen
Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı / Akademisyen
Bilgi Teknolojileri ve Sosyal Medya Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı / Ana Bilim Dalı Başkanı
İngiliz Dili Eğitimi Bütünleşik Doktora Programı / Akademisyen
İngiliz Dili Eğitimi Doktora Programı / Akademisyen
İngiliz Dili Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı / Akademisyen
Eğitim Ekonomisi ve Planlaması Tezli Yüksek Lisans Programı / Ana Bilim Dalı Başkanı
Eğitim Programları ve Öğretim Doktora Programı / Akademisyen
Eğitim Programları ve Öğretim Tezli Yüksek Lisans Programı / Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Başkanı
İngiliz Dili Eğitimi Doktora Programı / Akademisyen
İngiliz Dili Eğitimi Bütünleşik Doktora Programı / Ana Bilim Dalı Başkanı
Bilgi Teknolojileri ve Sosyal Medya Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı / Akademisyen
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans Programı / Akademisyen
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans Programı / PDR Yüksek Lisans Anabilim Dalı Başkanı
Eğitim Ekonomisi ve Planlaması Tezli Yüksek Lisans Programı / Akademisyen
İngiliz Dili Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı / Akademisyen
İngiliz Dili Eğitimi Bütünleşik Doktora Programı / Akademisyen
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans Programı / Akademisyen
İngiliz Dili Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı / Akademisyen
İngiliz Dili Eğitimi Doktora Programı / Akademisyen
İngiliz Dili Eğitimi Bütünleşik Doktora Programı / Akademisyen
İngiliz Dili Eğitimi Bütünleşik Doktora Programı / Akademisyen
İngiliz Dili Eğitimi Doktora Programı / Akademisyen
İngiliz Dili Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı / Akademisyen
Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezli Yüksek Lisans Programı / Akademisyen
Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı / Akademisyen
Eğitim Ekonomisi ve Planlaması Tezli Yüksek Lisans Programı / Akademisyen
Bilgi Teknolojileri ve Sosyal Medya Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı / Enstitü Müdür Yardımcısı
Eğitim Programları ve Öğretim Doktora Programı / Akademisyen
İngiliz Dili Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı / Ana Bilim Dalı Başkanı
İngiliz Dili Eğitimi Doktora Programı / Ana Bilim Dalı Başkanı