• TR
  • EN

Message of Institute

Programlarımızın bazıları disiplinler arası olup, dijitalleşen dünyanın yeni dinamiklerini temel alarak eğitim ve öğretim sunmaktadır.Sosyal medyanın üretime dönük değerlendirilmesi konusunda lisansüstü kariyer olanağı sunan "Bilgi Teknolojileri ve Sosyal Medya Eğitimi" adlı Tezli Yüksek Lisans programı bunlardan biri olarak Türkiye'de ilk defa Yeditepe Üniversitesi'nde 2015 yılında açılmıştır.

"Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans" programı en çok tercih edilen programlarımızdan biridir. Orta öğretim kurumlarında, özel ve resmi eğitim kurumlarında ya da diğer kuruluşlarda, insan kaynakları, yaşam boyu eğitim ve benzeri alanlarda yöneticilik veya danışmanlık yapmayı amaçlayan kimseler için 'Eğitim Ekonomisi ve Planlaması' , "Eğitim Yönetimi ve Denetimi " , "Eğitim Programları ve Öğretim" adı altında Tezli /Tezsiz Yüksek Lisans programları uzun yıllardır kurumumuzda bulunmaktadır.

2006 - 2007 akademik yılındandan beri Enstitümüz deneyimli İngilizce öğretmenlerinin mesleki gelişimlerini ve eğitimci öğretmen (formatör) olarak uzmanlaşmalarını sağlamak amacıyla 'İngiliz Dili Eğitimi Tezli/tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora' programları açık bulunmaktadır.

Tüm programlarımızın amacı, topluma üstün yetenekli hizmet sunabilecek bilim insanlarını yetiştirmektir.