• TR
  • EN

Bilingual Language Education

Course Code: 
EDEN 601
Semester: 
Güz
Course Type: 
Zorunlu
P: 
3
Lab: 
0
Credits: 
3
ECTS: 
15
Course Language: 
İngilizce
Course Objectives: 
This course is designed to get students familiar with bilingualism from a variety of perspectives.
Course Content: 

Bilingualism for bilingual development, bilingual lexicon, bilingual language processing and production, bilingual memory, second language acquisition, bilingual brain and aphasia, code-switching, aging and cognitive benefits of bilingualism, bilingual education, biliteracy, and sociolinguistics of bilingualism.

Vertical Tabs

Dersin Öğrenme Çıktıları

  1. Öğrenciler ikidillilik sürecini bilişsel, biyolojik ve pedagojik açılardan bilirler.
  1. Öğrenciler ikidilliliğin gelişimi ve devam ettirilmesi, ikidillilerin okuryazarlığı, ikdilli eğitimi, ve ikidilliliğin bilişsel açıdan değerlendirmeyle ilgili konuları incelerler.
  1. Öğrenciler erken yaştaki iikidilliliğin Türkiyedeki İngilizce eğitimine etkileri de tartışırlar.